Update News

ป้ายปี 16

วันพัธกิจคจ15

 

theme 2015

 

พันธกิจปฏิบัติการค้นใจ……ถ้าคุณกำลังเผชิญกับ

ภาวะวิกฤตในจิตใจ

ขอความช่วยเหลือจากนักจิต และนักบำบัดภายใน ฟรี!!!!

 

ภาวะวิกฤตทางจิตใจ….

ความตึงเครียด ความขัดแย้ง ความสูญเสีย

ความวิตกกังวลง่าย มองโลกในแง่ร้าย โกรธนาน ให้อภัยไม่ได้

โดนหลอน โดยภาพอดีต หมดคุณค่าในตนเอง จนอยากฆ่าตัวตาย

หรือปัญหาด้วยโรคจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar)