Update News

พันธกิจปฏิบัติการค้นใจ……ถ้าคุณกำลังเผชิญกับ

ภาวะวิกฤตในจิตใจ

ขอความช่วยเหลือจากนักจิต และนักบำบัดภายใน ฟรี!!!!

 

ภาวะวิกฤตทางจิตใจ….

ความตึงเครียด ความขัดแย้ง ความสูญเสีย

ความวิตกกังวลง่าย มองโลกในแง่ร้าย โกรธนาน ให้อภัยไม่ได้

โดนหลอน โดยภาพอดีต หมดคุณค่าในตนเอง จนอยากฆ่าตัวตาย

หรือปัญหาด้วยโรคจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar)

                                                                                                                        วันอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน

วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2014

แจ้งขอรับหนังสือได้ที่คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  ตั้งแต่ 20 กันยายนนี้ (เชิญถวายเล่มละ 10 บาท) ติดต่อคริสตจักรได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02 8683592 สำหรับสมาชิกคริสตจักรคริสตจักรใจสมานเพชรเกษมรับหนังสือได้ในวันอาทิตย์ฟรี

ภาพหน้าปกอธิษฐาน 40 วันปี 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มแล้ว วันนี้ บี บอย คนชอบเต้น (B Boy Ministry)

กลับหัวกลับหางในท่าเต้น กับคนคอเดียวกัน

ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00-18:30 สนใจติดต่ออ.ประชัน (ทาอุ) และอ.กุลจิระ (ตุ่ย)

โทรศัพท์ 02 8683592 (ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์)                       bboy3