คำเทศนาอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 (ศจ. กัลยา กาญจนพงศ์)

ติดตามคลิปเทศนาได้ใน เฟสบุ้คคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11ค่ะ