คำเทศนาอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019(ศจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี)

ติดตามไลฟ์สด คำเทศนาของศจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ทางเฟสบุ้คคริสตจักรใจสมาานเพชรเกษม 11