สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

“ใจสมาน…..สมานใจ“

ประวัติที่มาของคำว่า ใจสมาน ปัจจุบันเป็นชื่อคริสตจักรใจสมานที่สุขุมวิทซอยหก และจนมาเป็นชื่อของคริสตจักรใจสมานลูกทั้งหลาย รวมทั้งคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 มาจากชื่อซอยสุขุมวิทซอยหกซึ่งแต่เดิมชื่อสมานใจ และในเวลานั้น มีการปรึกษาหารือกันในท่ามกลางผู้เชื่อที่เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิก คนหนึ่งในท่ามกลางคนเหล่านั้น คือพี่เพชร(เพชรรัตน์) ได้เสนอให้ใช้ชื่อคริสตจักรจากชื่อซอยสมานใจ ด้วยการนำคำท้ายมาไว้คำหน้า กลับกัน ก็เลยได้ชื่อว่า ใจสมาน( อ้างจากบทความในหนังสือฉลองครบรอบปีในการก่อตั้งคริสตจักรใจสมาน)  พี่น้องสมาชิกรุ่นเด็กๆ รวีฯรุ่นแรก ก็มีข้าพเจ้าเอง อยู่ในยุคนั้นด้วย เราเรียกคนรุ่นนั้นว่า ใจสมานบ้านไม้  ตัวอาคารคริสตักรช่วงแรกคือบ้านไม้ ภายหลังรื้อออกสร้างเป็นตัวโบสถ์ใหญ่ อย่างที่เราได้เห็นในวันนี้ วันที่เปิดโบสถ์ ในหลวงร. 10 ในเวลานั้น ทรงเป็นองค์รัชทายาท ทรงเสด็จมาเปิดโบสถ์ให้กับคริสตจักรใจสมาน เป็นเกียรติประวัติที่ล้ำค่าแก่ชาวใจสมานทุกคน

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ชื่อใจสมาน… มีความหมายอย่างลึกซึ้งอย่างยิ่ง  คริสตจักรใจสมานจะดำรงอยู่ได้ ด้วยการเยียวยาจิตใจของผู้คน ด้วยความรักของพระเจ้า ชื่อใจสมาน แต่การกระทำต้องเป็นการสมานใจ และสาระของนิยามของความรักของพระเจ้ามาจากพระคัมภีร์โครินธ์ น่าจะอยู่ในข้อเหล่านี้….

1โครินธ์ 13: 7,13  7 ความ​รัก​ทน​ได้​ทุก​อย่าง​แม้​ความ​ผิด​ของ​คน​อื่น และ​เชื่อ​ใน​ส่วน​ดี​ของ​เขา​อยู่​เสมอ และ​มี​ความ​หวัง​อยู่​เสมอ และ​ทน​ต่อ​ทุก​อย่าง… 13 ดังนั้น​ยัง​ตั้งอยู่​สาม​สิ่ง คือ​ความ​เชื่อ ความ​หวัง​ใจ และ​ความ​รัก แต่​ความ​รัก​ใหญ่​ที่สุด​

ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด  ความรักอยู่เหนือเหตุผล ไม่สามารถอธิบายได้ ต้องแสดงออกเป็นการกระทำเท่านั้น 1โครินธ์13:6    6 ไม่​ชื่น​ชม​ยินดี​เมื่อ​มี​การ​ประพฤติ​ผิด แต่​ชื่น​ชม​ยินดี​เมื่อ​ประพฤติ​ชอบ​

ใจสมาน…สมานใจ  ไม่ยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด ก็คือ การไม่คอยแต่จะจับผิด  การจับผิดนอกจากจะไม่นำการเยียวยาแล้ว ยังเป็นการสร้างบาดแผลซ้ำเติมอีก

1โครินธ์ 13:5  5 ไม่​หยาบ​คาย ไม่​คิดเห็น​แก่​ตนเอง​ฝ่าย​เดียว ไม่​ฉุนเฉียว ไม่​ช่าง​จดจำ​ความ​ผิด​

การจดจำความผิด ยิ่งทำให้อยากจับผิดเพิ่มขึ้นอีก ใจสมาน…สมานใจ ต้องขจัดการจดจำความผิด ด้วยการลบล้างความผิดออกไปให้หมด

1 เปโตร 4:8 8 ที่​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อะไร​หมด​ก็​คือ​จง​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ว่า​ความ​รัก​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​มาก​มาย​ได้

ใจสมาน…สมานใจ จะทำให้คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 สามารถฝาฟันอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้ ด้วยความรักอย่างเดียวเท่านั้น  สมานใจ….ใจสมาน  ให้เรากลับมาใคร่ครวญคำๆนี้ และนำมาใช้ต่อกันและกัน   ค่ายคริสตจักรฯปีนี้ มีหัวข้อค่ายชื่อว่า “ใจผูกพัน”  คือโอกาสที่การสมานใจจะเกิดขึ้นด้วยการใช้เวลาด้วยกัน ขอเชิญชวนพวกเราไปค่ายด้วยกันในครั้งนี้ มาเป็นใจสมาน…สมานใจกัน