About Us

คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ได้เริ่มเปิดการนมัสการตั้งแต่ปี 2004 โดยการเช่าห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 และสำนักงานคริสตจักรชั้น 6 ทั้งชั้นบนอาคาร Edutainment ของโรงเรียนสายประสิทธิ์ จากจำนวนสมาชิกที่เข้าออกในช่วงแรกประมาณ 40 กว่าคน จนถึงปี 2007 ใจสมานเพชรเกษม 11 มีสมาชิกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประมาณ 100 กว่าคน และได้ปรับสภาพจากสถานนมัสการมาเป็นคริสตจักรอิสระที่เลี้ยงตัวเองได้ สังกัดคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์แห่งประเทศไทย (พสท) ภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย นิมิตที่ศิษยาภิบาล สิริกานต์ มาศตะยาสิริได้รับจากพระเจ้าคือการเป็นคริสตจักรของชุมชนในพื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี แม้จะเช่าอาคารไม่มีที่สำหรับตัวเอง แต่คริสตจักรมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานคริสตจักรใกล้ชิดสมาชิกที่อาศัยในบริเวณรอบข้าง มุ่งเน้นประกาศบริการกับชุมชนและผู้อาศัยใกล้เคียง สร้างสัมพันธ์กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขยายพื้นที่ปลอดภัย ปลอดอบายมุข และเยียวยาสังคมรอบข้าง และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจผ่านหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์

อีกทั้งการปรับสภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้สังคมแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น กลุ่มคนที่เป็นส่วนหนึ่งของใจสมานเพชรเกษม 11 ขณะนี้ มีทั้งกลุ่มแม่บ้าน คนทำงาน หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ เด็ก วัยรุ่น นักศึกษา คนพิการ ตาบอด และ คนหูหนวก มาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ทุกวันเสาร์อาทิตย์ มีกิจกรรม การศึกษาพระคัมภีร์ ฟังเทศน์ฟังธรรม และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีกว่าเดิม อีกทั้งคริสตจักรมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาแบบครบองค์รวมให้กับสมาชิกและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ คริสตจักรมีประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ และได้มีส่วนช่วยผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2005-2008 คริสตจักรได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องบ้านเขาหลัก บ้านทับละมุ ชุมชนฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงาจนสามารถยืนหยัดต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ในแบบการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นั้น นอกเหนือจากนี้ คริสตจักรได้ทำพันธกิจกับพี่น้องชาวเขา โดยการร่วมพัฒนาผู้นำในอนาคตของคริสตจักรชาวเขาให้คนหนุ่มสาวได้รับการอบรมพัฒนาในกรุงเทพฯเพื่อส่งกลับไปพัฒนาผู้คนในพื้นที่ของตนเอง

ปลายปี 2011 คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ได้ออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับอาสาสมัครคริสเตียนเพื่อสังคมในจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และจนเมื่อน้ำท่วมได้มาถึงฝั่งธนบุรี คริสตจักรได้เป็นศูนย์การช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับคริสตจักรในฝั่งธนบุรีกว่า 20 คริสตจักรกับมูลนิธิต่างๆ world concern, YWCA, ERDO, สันติสุข และ Perimeter (Atlanta) ในนามของสมาพันธ์คริสตจักรฝั่งธนบุรี และปัจจุบันคริสตจักรได้เตรียมทีมงานเพื่อรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคริสตจักรได้ย้ายตึกทำการและที่นมัสการจากโรงเรียนสายประสิทธิ์เข้าใช้อาคารใหม่(ซอยเพชรเกษม 11 ซอยเดิม)ตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี 2012 เป็นต้นไป
“ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และร่วมนิมิตรับใช้พระเจ้ากับเรา”

     

 

 

ใส่ความเห็น