Ministries

พันธกิจ

คริสตจักรใจสมานเพชรเกษมมีพันธกิจหลากหลายเพื่อพยายามตอบโจทย์ของสังคมในทุกวันนี้ เพื่อเป็นคริสเตียนบริการกับชุมชนที่อยู่ใกล้และไกล มีผู้สนใจทั้งคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนเข้ามาใช้บริการกับทางเรา ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจทางด้านจิตเวช (บำบัดด้วยซาเทียร์โมเดล) หรือด้วยพันธกิจบำบัดด้านจิตวิญญาณด้วยเอลียาห์เฮ้าส์ และขณะนี้ เรามีพันธกิจเพิ่มขึ้นอีกด้านกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นบีบอยที่สนใจการเต้นแบบพิศดาร ซึ่งมีผู้รับใช้พระเจ้าที่จะดูแลด้าน สุขภาพ ความคิด จิตวิญญาณแบบองค์รวม โดยมีเทรนเนอร์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้คำแนะนำเป็นระยะๆ

 

ใส่ความเห็น